យុវតី​អារ៉ាប់ ដែល​មិន​ហ៊ាន​ត្រឡប់​ទៅ​ស្រុក ព្រោះ​ខ្លាច​គ្រួសារ​សម្លាប់ ពេល​នេះ​ទទួលបាន​សិទ្ធិ​ជ្រកកោន​នៅ​កាណាដា​ – CEN