នាវា​កងទ័ពជើងទឹក​ចិន​៣​គ្រឿង បញ្ចប់​ទស្សនកិច្ច​៤​ថ្ងៃ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN