ក្តី​សុបិន្ត​របស់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់នៅ​តាម​បណ្តោយ​ប្រឡាយ​ស្ទឹងមានជ័យ ក្លាយជា​ការពិត បន្ទាប់ពី​បាន​ប្លង់​ដី​ស្របច្បាប់​ – CEN