មណ្ឌល​តាកែវ​ចាប់ផ្តើម​សករាជ​ថ្មី​នៃ​ការប្រកួត Tiger Street Football Festival 2019 – CEN