ឈ្មួញឈើ បើករថយន្ត បំបុករថយន្តមន្រ្តីព្រៃឈើ នៅស្ទឹងត្រែង ដែលព្យាយាមស្ទាក់ចាប់ – CEN