អា​មេ​រិច​ផ្តល់​ថវិការ ៣៥០.០០០​ដុល្លា សំរាប់​អភិរក្ស​ប្រាសាទភ្នំ​បាក់​ខែ​ង​ – CEN