អ្នកសារព័ត៌មាន ប្រតិកម្ម​នឹង​ការប្រមាថ​របស់ ថ្នាក់ដឹកនាំ​បក្ស​ខ្មែរ​ក្រោក – CEN