ព្រោះ​ការ​សោះអង្គើយ បម្រើ​រាស្ត្រ​របស់​អាជ្ញាធរ ធ្វើឲ្យ​ក្រុម​គ្រួសារ​ស្ត្រី​ម្នាក់ ដែល​បាន​បញ្ចុះ​ស្វាមី​ដោយ​ផ្ទាល់​ដៃ ស្រាប់តែ​១​ឆ្នាំ​ក្រោយមក ស្វាមី​រូបនេះ​បែរ​ជា​ឈរ​នៅ​មាត់ទ្វារ​ផ្ទះ​គ្រ​ហ៊ើរៗ​ – CEN