កម្មវិធី​ជជែក​កម្សាន្ត Viber បន្ថែម​មុខងារ “​ការស្ទង់មតិ​” សម្រាប់​អ្នក​ប្រើប្រាស់ នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​ – CEN