ទំ​រាំ​ដឹង​មួយ​យប់ៗ​ជ្រូក​ឆ្លងដែន​ចូល​ពី​វៀតណាម​តាម​ច្រករបៀង​ធ្លក ក្រុង​បាវិត​រាប់សិប​ក្បាល ត្រូវបាន​មន្ត្រី​ជំនាញ​ចុះ​ឃាត់ និង​ទប់ស្កាត់​ – CEN