១២​នាក់ ​ត្រូវ​ចាប់​ខ្លួន​ក្នុង​ករណី​ចាប់ជំរិត​អ្នកជំនួញ​អា​មេ​រិច នៅ​ប្រទេស​កូ​ស្តា រី​កា​ – CEN