ចាប់​និង​យក​កាំបិត​ភ្ជង់​.​ក​ក្មេងស្រី​អាយុ​២​ឆ្នាំ​គ្មាន​ហេតុផល ចុងក្រោយ ប៉ូលីស​សម្រេច​ផ្តាច់ជីវិត ខណៈ​ជន​រូបនេះ​បំរុង​ទម្លាក់​នាង​ពី​បង្អួច​ – CEN