សម្តេច​ហេង សំរិន ស្នើ​ឲ្យ​សិក្សា​អំពី​ផលប៉ះពាល់ នៃ​បដិវត្តន៍​ឧស្សាហកម្ម​ទី​៤ ដែលមាន​ផលប៉ះពាល់​មកលើ​ស្ត្រី និង​ក្មេងស្រី​ – CEN