ចិន​ប្រហារ​ជីវិត​ជនជាតិ​កាណាដា​ម្នាក់​ពី​បទ​រត់ពន្ធ​គ្រឿង​ញៀន​ – CEN