ធ្លាក់​យន្តហោះ​ដឹក​ទំនិញ​នៅ​អ៊ីរ៉ង​ផ្តាច់​ជីវិត​មនុស្ស ១៥​នាក់​ – CEN