រោងចក្រ​ផលិត​ស្បែកជើង​KINGMAKERS​ប្រកាស​ព្យូ​រ​ការងារ​រយៈពេល​១​ខែ​ដោយ​លើក​ហេតុផល​ថា​គ្មាន​អ្នកបញ្ជា​ទិញ​កម្មករ​កម្មការិនី​២,១៨០​នាក់​ផ្ទុះ​បាតុកម្ម​តវ៉ា​ទាមទារ​ប្រាក់​៥០% – CEN