កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​នយោបាយ​យោធា កម្ពុជា​-​អាមេរិក លើក​ទី​២ ទទួលបាន​លទ្ធផល​ជា​វិជ្ជមាន​ – CEN