ឆ្នាំ​២០១៨ បទល្មើស​មានការ​ថយចុះ ប៉ុន​ន្តែ​សកម្មភាព​តវ៉ា​ផ្សេងៗ​មានការ​កើនឡើង ជាមួយនឹង​បរិយាកាស​សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់​សង្គម រក្សាបាន​ភាពស្ងប់ស្ងាត់​ – CEN