រថយន្ត​មន្ត្រី​យោធា មិន​គោរ​ច្បាប់ បើក​បំពាន​ភ្លើងស្តុប​ក្រហម បុក​មនុស្ស​ម្នាក់​ឲ្យ​រងរបួស​ធ្ងន់​ – CEN