​ធនាគារ ស្ថាបនា បើក​សម្ភោ​ធ​ដាក់ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការប័​ណ្ណ​ឥណ​ពន្ធ ​និង​ប័ណ្ណឥណទាន​វី​សា – CEN