មេ​យោធភូមិភាគ​ទី​៥ កម្ពុជា និង​កងទ័ព​ភូមិភាគ​ទី​១ ថៃ ជួប​ឆ្លាស់​វេន​ប្រចាំឆ្នាំ​ – CEN