​ខ្មាន់កាំភ្លើង​វាយប្រហា​រសណ្ឋា​ការប្រណីត​នៅ​កេន​យ៉ា ផ្តាច់​ជីវិត​មនុស្ស​១៥​នាក់​ (វីដេអូ) – CEN