ចិន និង​កាណាដា​ចោទ​គ្នា​ទៅវិញទៅមក ក្រោយពេល​មាន​ការកាត់ទោស​ប្រហារជីវិត​ពលរដ្ឋ​កាណាដា​ – CEN