អគារ​អ្នកដំណើរ​ថ្មី​នៅ​ព្រលានយន្តហោះ​ភ្នំពេញ​បើក​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ ឆ្លើយតប​កំណើន​ទេសចរណ៍​ – CEN