ហាង​កាហ្វេ Killiney Kopitiam បែប​ប្រពៃណី របស់​ហៃ​ណាន ដ៏​ល្បីឈ្មោះ នៅ​សិង្ហ​បុរី មាន​វត្តមាន​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN