ស្នើឲ្យ​ចាត់វិធានការ​ថែរក្សា​ទឹកទុក ក្នុង​រដូវប្រាំង សីតុណ្ហភាព អាច​ហក់​ឡើងដល់ ៤០-៤២​អង្សា​សេ​ – CEN