បុរស​វៀតណាម​វ័យ​៧៧​ឆ្នាំ​ម្នាក់​ ខ្យល់គ​ដួល​ស្លាប់​នៅខាងមុខ​កា​សុីណូ​ក្រោន​ក្រុង​បាវិត​ – CEN