សកម្មជន​ក្រុមប្រឆាំង​ម្នាក់ ប្រមាថ​រាជរដ្ឋាភិបាល និង​ញុះញង់​បង្កចលាចល​ដល់​សង្គម ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន ហើយ​ត្រៀម​បញ្ជូនទៅ​តុលាការ​ – CEN