​ស្រះ​ទឹក​ចាប់ផ្តើម​រីង ​បែកគំនិត​រាយ​ខ្សែភ្លើង​ឆក់​ត្រី​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចូល​រោងការ​បងថ្លៃ​ មានអី​ឆក់​ខ្លួនឯង​ស្លាប់ចោល​ប្រពន្ធ​កូនខ្ចី​ទើប​សម្រាល​បាន​ជិត​១០​ថ្ងៃ​ – CEN