ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សម្តែង​ការសោកស្តាយ​យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះ​សេចក្តីសម្រេច​របស់​EU​យកពន្ធ​លើ​អង្ករ​ខ្មែរ – CEN