ចាប់ខ្លួន​ស្ត្រី​ម្នាក់ ជា​ឃាតករ សម្លាប់​ស្ត្រី​ម្នាក់ ដែល​រកស៊ី​ចងការ​ប្រាក់​ – CEN