រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ស្នើ​មន្ត្រី​កាំកុងត្រូល បន្ត​ពង្រឹង​សុវត្ថិភាព​ម្ហូបអាហារ ការពារ​អ្នកប្រើប្រាស់ និង​កិច្ចការ​ប្រកួតប្រជែងរ​បស់​វិស័យ​ឯកជន​ – CEN