ព្រះរាជអាជ្ញា​សម្រេច​ចោទ មេការ​ជនជាតិ​ចិន នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​វ៉ិ​ច​តូ​រៀ ពីរ​បទល្មើស​ – CEN