ថ្លើមធំ​ណាស់ ៖ មហាចោ​យី​ឈ្មោល ២​នាក់​ប្តី​ប្រពន្ធ ចូល​លួច​កងដៃ​គេ​ដល់​ក្នុងផ្ទះ បាន​ហើយ​យក​មក​លាក់ទុក​ក្នុង​លី​អូ​ត្រូវ​ម្ចាស់ផ្ទះ​ទាន់​ចាប់​ប្រគល់អោយ​សមត្ថកិច្ច​ – CEN