ក្មេងស្រី​វ័យ​ទើប​១​ឆ្នាំ​កន្លះ ត្រូវ​ស្លាប់​ព្រោះ​មនុស្ស​ចាស់​៤​នាក់ ព្រួត​ធ្វើបាប​ដោយ​ចាត់ទុកថា​… រំខាន​ពួក​គេ​! – CEN