ឃាត់ខ្លួន​ឃាតក សម្លាប់​ស្ត្រី​ម្នាក់ ដែល​រកស៊ី​ចង​ការប្រាក់ បាន​ហើយ ដោយសារ​ជំពាក់​ប្រាក់​ធនាគារ និង អ្នក​នៅ​ក្នុង​ភូមិ សរុប​ជាង ៤.០០០​ដុល្លារ​ – CEN