អំពាវនាវ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ចូលរួម កាត់បន្ថយ​ការ ជក់បារី ការ​ស្រូប​ផ្សែង​បារី នាំ​ឲ្យ​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​សុខភាព ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព​គ្រួសារ​ – CEN