ភរិយា​របស់​អតីត​ប្រធាន​ប៉ូលិស​អន្តរជាតិ ស្វែងរក​សិទ្ធិ​ជ្រកកោន​នៅ​បារាំង ក្រោយ​មាន​ការគំរាមកំហែង​សុវត្ថិភាព​ – CEN