បោសសំអាត​គ្រាប់​មីន រំដោះ​ផ្ទៃដី ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ លើកកម្ពស់​ខាង​សេដ្ឋកិច្ចសង្គម​ – CEN