ម្ហូប​ចំអិន​ពី​សត្វព្រៃ មាន​ដាក់លក់​ជា​ចំហ នៅ​តាម​ហាង​ផឹក​ស៊ីនា​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ដោយ​គ្មាន​សមត្ថកិច្ច​បង្ក្រាប​ – CEN