“​កោសក់​” ប្រដៅ​សិស្ស ដូច​គ្រូ​ចិន​ម្នាក់​នេះ តើ​គប្បី​ដែរទេ​? (វីដេអូ) – CEN