នាយ​កុយ នាយ​ក្រិន ជួប​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ បើករថយន្ត ឡិច​ស៊ី​ល៊​ស​បុក​ដើមឈើ​ខ្លួនឯង​ – CEN