អតីត​ប្រធានាធិបតី Zimbabwe និង​ភរិយា​ចេញ​ទៅ​បរទេស​លើក​ដំបូង​ក្រោយ​លាលែង​ពីមុខ​តំណែង​ – CEN