ព្រះសង្ឃ​ថៃ ២​អង្គ​សុគត​ ក្នុង​ការបាញ់ប្រហារ​ក្នុង​វត្ត នៅ​ព្រំដែន​ថៃ-ម៉ាឡេស៊ី​ – CEN