​នារី​ម្នាក់​បង្ហោះ​សារ​ដាស់តឿន​បងប្អូន​ចូលចិត្ត​គ្រឿង​ផ្អាប់ (​ប្រហុក ក្តាមប្រៃ ទឹកត្រី​) កុំ​ចូលចិត្ត​ខ្លាំងពេក បើ​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពេទ្យវះកាត់​ដោយសារ​… – CEN