រុស្ស៊ីព្រមាន​ពី​ការ​សងសឹក ក្រោយពេល​សហភាព​អឺរ៉ុប​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​លើ​ខ្លួន​ – CEN