សង្វេគ​ចិត្ត​ពេក​ក្រៃ ពេល​ឃើញ​ភ្នែក​របស់​នាង​សំឡឹង​ដឹង​ថា​ជីវិត​ពិត​ជា​…​ថ្លៃ​ឥត​គណនា​! (វីដេអូ) – CEN