កូរ៉េខាងត្បូង ស្នើឲ្យ​កូរ៉េខាងជើង​ត្រឡប់​មក​រកតុ​ចរចា​វិញ​ដោយ​គ្មាន​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​ – CEN