ឆ្នាំ​២០១៨​មូលនិធិ​គន្ធបុប្ផា ទទួលបាន​ប្រមាណ ១៨​លាន​ដុល្លារ និង​ដី​មួយកន្លែង​តម្លៃ​៨​លាន​ដុល្លារ – CEN