រាជរដ្ឋាភិបាល នឹង​ចាត់វិធានការ​តាមច្បាប់​ចំពោះ វត្តមាន​ទណ្ឌិត សម រ​ង្ស៉ី បើសិន​ជាមាន​សំណើ​ណាមួយ​ពី​តុលាការ​ – CEN